Fransk Dolk


Dolker og Kniver

Fransk Dolk "LE COMMANDO"

Årstall: Usikker, produsert siden 50 tallet.