BW Øst Tysk Kampkniv


Dolker og Kniver

Bundeswehr Vest-Tyskland Kampkniv

Merket: FKS 70   Friedrich Koch Solingen Prod.år 1970