US M1 Bajonett


US M1 Bajonett

M1 bajonett    Original kort versjon 10 tommer blad   

Produsent: American Fork and Hoe  AFH   Ashtabula, Ohio

M1 bajonett     Nedkortet 1905 versjon fra 16 til 10 tommer  "Spearpoint"   

Produsent: American Fork and Hoe  AFH   Ashtabula, Ohio

Nedkortingen er også utført av AFH

M1 bajonett     Nedkortet 1905 versjon fra 16 til 10 tommer  "Spearpoint"   

Produsent: Wilde Drop Forge & Tool  WT   Kansas City, Missouri

Nedkortingen er utført av American Fork and Hoe  AFH   Ashtabula, Ohio

M1 bajonett     Nedkortet 1905 versjon fra 16 til 10 tommer  "Spearpoint"   

Produsent: Pal Blade & Tool  PAL   Holyoke, Massachusetts

Nedkortingen er utført av ??

M1 bajonett    Original kort versjon 10 tommer blad   

Produsent: Pal Blade & Tool  PAL   Holyoke, Massachusetts


M1 bajonett     Nedkortet 1905 versjon fra 16 til 10 tommer  "Knifepoint"   

Produsent: Springfield Armory SA  Prod.år 1921

Nedkortingen er utført av ?? 

M1 bajonett    Original kort versjon 10 tommer blad   

Produsent: Union Fork and Hoe  UFH    Rome, New York

M1 bajonett    M1 bajonett     Nedkortet  versjon fra 16 til 10 tommer  "Knifepoint"   

Produsent: Utica Cutlery Compant  Utica, New York

Nedkortingen er utført av American Fork and Hoe  AFH   Ashtabula, Ohio

M1 bajonett     Nedkortet 1905 versjon fra 16 til 10 tommer  "Spearpoint"   

Produsent: Utica Cutlery Compant  Utica, New York

Nedkorting utført av ?

Bajonett fra Krigsskolen  Svartmalt med heng

M1 bajonett     Nedkortet 1905 versjon fra 16 til 10 tommer  "Spearpoint"   

Produsent: Oneida Limited,  Oneida, New York

Nedkorting utført av American Fork and Hoe  AFH   Ashtabula, Ohio


M1 bajonett     Nedkortet 1905 versjon fra 16 til 10 tommer  "Spearpoint"   

Produsent: Oneida Limited,  Oneida, New York

Nedkorting utført av Pal Blade & Tool  PAL   Holyoke, Massachusetts

M1 bajonett     Nedkortet 1905 versjon fra 16 til 10 tommer  "Spearpoint"   

Produsent: Oneida Limited,  Oneida, New York

Nedkortingen er utført av American Fork and Hoe  AFH   Ashtabula, Ohio

M1 bajonett     Nedkortet 1905 versjon fra 16 til 10 tommer  "Spearpoint"   

Produsent: Springfield Armory SA  Prod.år 1918

Nedkortingen er utført av American Fork and Hoe  AFH   Ashtabula, Ohio

M1 bajonett     Nedkortet 1905 versjon fra 16 til 10 tommer  Knifepoint"   

Produsent: Rock Island Armory  Prod.år 1911

Nedkortingen er utført av American Fork and Hoe  AFH   Ashtabula, Ohio