Ukjente Bajonetter


Ukjente bajonetter

Her legger jeg ut for meg ukjente bajonetter.  Om noen kan identifisere disse, setter jeg stor pris på en tilbakemelding :)


Døllebajonett