Swiss Stgw 57


Sveitsisk Stgw 57 bajonett

Sveitsisk Stgw 57 bajonett til SIG SG 510 Sturmgewehr 57