M1860 sabelbajonett


Sabelbajonett M / 1860

Produsent: Kongsberg Våpenfabrikk

Kontrollert av Max Lund. Kontrolloffiser ved KV fra 1.12.1877 til 2.11.1880

Merket med kongemonogramet til Oscar II.


Serienummer: 46843   produsert i 1880


Sabelbajonett M / 1860

Produsent: Kongsberg Våpenfabrikk

Kontrollert av Ole Hermann Johannes Krag


Serienummer: 40268   produsert i 1878

BILDE KOMMER