M-1957SLG

M/1957SLG

Tyske K98 mauserbajonetter ble bygget om for å passe M1 Garand.

Ombyggingen bestod i tilpassing av låsespor, pålodding av tapp som griper inn i hull i fronten på gassylinderen og pålodding av oppheng for web-belte på balg.

Produsent: Mundlos

Årstall: 1938

Ikke nummerlik balg.  Balgen merket med: F.Herdera.SN 1940