M-1894 - M4 SLK


M/1894 og M/1894/43 - M4 SLK

Når Norge tok i bruk US Carabine var det mangel på originale bajonetter til denne. Kragbajonetter ble derfor gjort om slik at det passet til US Carabine.


Bajonetten ble endret ved at det ble frest ut et spor for bajonettklakken på nakkestykket. En pipering ble loddet til parerplaten og balgen ble påsatt en bærestropp i webbstoff.


Mange av de omgjorte bajonettene for US karabin har tysk merking og er av krigsproduksjon (M/1894/43)


M/1894/43 - M4 SLK

Denne bajonetten er orginalt en krigsproduksjon, Klingebrystet har ikke kontrollmerker, bare den forenklede verktøy Kèn som kjennetegner bajonettene som er produsert under krigen.

Krigsproduserte hadde heller ikke nr på parerstanga, dette er nok påført i ettertid.


M/1894/43 - M4 SLK

Denne bajonetten er orginalt en krigsproduksjon, Klingebrystet har ikke kontrollmerker, bare den forenklede verktøy Kèn som kjennetegner bajonettene som er produsert under krigen.

Krigsproduserte bajonetter har heller ingen serienr. slått inn parerstanga. Denne har ingen nr.

M/1894 - M4 SLK

Produsent: Kongsberg Våpenfabrikk (kontrollert mellom 1912 og 1922)

Kontrollmerket av Haakon Finne